Posts

Ang Magbigay ng Kanyang Lahat Para Sa Panginoon Ay Makakatanggap ng Isang Daang Ulit Na Pagpapalaya

Click here to view Rev. Medina’ Audio Bible Study Playlist

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: