Posts

Bible Videos Of Rev. Medina

 

Rev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TV Rev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TV
Rev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TV Rev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TV
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vw1KYTQZ0NI&w=300&h=244]
Rev. Edilberto C. Medina
of the Trinitarian All for Jesus Ekklesia of the Lord God engages aspokesperson of the Islamic faith in a friendly debate.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jzFoIISv2V0&w=300&h=244] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=iXzBeBke3tQ&w=300&h=244]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=aH_YXHrXVYw&w=300&h=244] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=kKhA6EaLLp0&w=300&h=244]
Mga Palatandaan
Ng Mga Tunay NaTagasunod Ni Kristo
Saan Nanggaling ang Pagkatao Ng Panginoong Hesu-Kristo Ng Siya Ay Nagkatawang-tao
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=San9KFBozl0&w=300&h=244]
 Rev Medina’s debate with an Islamic friend – Is Jesus Christ The Son Of God Incarnate?

 Hindi Hinubad Ni Hesus Ang Kanyang Pagka-Dios Noong Siya’y Nagkatawang-tao

 

%d bloggers like this: