Posts

Bible Videos Of Rev. Medina

Rev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TVRev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TV
Rev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TVRev. Edilberto C. Medina’s All For Jesus Happening On TV
[https://www.youtube.com/watch?v=vw1KYTQZ0NI&w=300&h=244]
 Rev. Edilberto C. Medina
of the Trinitarian All for Jesus Ekklesia of the Lord God engages aspokesperson of the Islamic faith in a friendly debate.
https://www.youtube.com/watch?v=vw1KYTQZ0NI&w=300&h=244youtube https://www.youtube.com/watch?v=iXzBeBke3tQ&w=300&h=244
  
youtube https://www.youtube.com/watch?v=aH_YXHrXVYw&w=300&h=244youtube https://www.youtube.com/watch?v=kKhA6EaLLp0&w=300&h=244
Mga Palatandaan
Ng Mga Tunay NaTagasunod Ni Kristo
Saan Nanggaling ang Pagkatao Ng Panginoong Hesu-Kristo Ng Siya Ay Nagkatawang-tao
youtube https://www.youtube.com/watch?v=San9KFBozl0&w=300&h=244wpvideo roIUiqu3&w=300&h=244
 Rev Medina’s debate with an Islamic friend – Is Jesus Christ The Son Of God Incarnate?

 Hindi Hinubad Ni Hesus Ang Kanyang Pagka-Dios Noong Siya’y Nagkatawang-tao

%d bloggers like this: