Posts

June 2020

Faith in the Last Days

Rev Mar’s May 31 sermon transcript in PDF can be downloaded here: faith-in-the-last-days.docxDownload Walking In The Last Days  (Paano Ang Pamumuhay Sa Huling Mga [...]

June 1, 2020